Главная / Газета "Инвестор" / Новости

Очередные изменения влияющие на рынок недвижимости Украины.

С 7.02.22. вступил в силу совместный приказ министерства Юстиции и Министерства финансов о подтверждении сведений о покупателях недвижимости при проведении государственной регистрации имущественных прав на недвижимое имущество.

Специалисты сферы рынка недвижимости пока воздерживаются от оценки последствий реализации этого приказа. Для них как гром с ясного неба появилось такое стремление Кабинета Министров в ускоренном режиме принять такие нормы без привлечения организованных профессиональных участников рынка недвижимости, для анализа ситуации и выработке новаций.

Как это повлияет на порядок отношений между участниками рынка недвижимости, на уровень цен, а также о дополнительных налогах будет видно в ближайший период. Хотя, постоянное ужесточение и всемерный контроль за гражданами, не является фактором дополнительного привлечения в сферу рынка недвижимости финансовых сбережений жителей государства. Возможные отрицательные последствия будут видны в ближайший период

П. Л. Мойсол
Відповідно до статті 12 розділу III Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", Закону України "Про захист персональних даних", пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, пункту 8 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок електронної взаємодії інформаційних систем Міністерства юстиції України та Державної податкової служби України щодо підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (далі - Порядок), що додається.

2. Визначити адміністраторами обміну інформацією, які забезпечують і здійснюють технічне супроводження процедури подання запитів та отримання відповідей, державне підприємство "Національні інформаційні системи" та Державну податкову службу України.

3. До запровадження інформаційної взаємодії згідно з Порядком, затвердженим цим наказом, Міністерству юстиції України забезпечити разом з Державною податковою службою України проведення ідентифікації та верифікації осіб, відомості щодо яких містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, на підставі відомостей, наявних в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

4. Департаменту приватного права Міністерства юстиції України (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

5. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністрів відповідно до розподілу обов'язків.