Мінрегіон сформує Перелік проблемних недобудов.

На сайті Мінрегіону розміщено інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання інвентаризації об’єктів житлового будівництва, що не прийняті в експлуатацію відповідно до законодавства».

Метою прийняття Постанови є визначення кількості та технічного стану об’єктів житлового будівництва, що не прийняті в експлуатацію відповідно до законодавства понад два роки із запланованої дати прийняття в експлуатацію та на яких будівельні роботи не ведуться.

Для розроблення відповідних пропозицій, в тому числі прийняття рішень щодо подальших дій відносно проблемних об’єктів житлового будівництва, що не прийняті в експлуатацію відповідно до законодавства, вбачається за доцільне насамперед здійснити інвентаризацію всіх об’єктів проблемного житлового будівництва, сформулювати відповідний перелік таких об’єктів, таким чином визначивши проблемні питання, які потребують вирішення, в тому числі на законодавчому рівні.

Разом з тим, відповідно до пункту 14 статті 16 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» місцеві державні адміністрації здійснюють на відповідних територіях державний контроль за дотриманням договірних зобов’язань забудовниками, діяльність яких пов’язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків.

З огляду на викладене, виникла необхідність здійснення місцевими державними адміністраціями інвентаризації проблемних об’єктів житлового будівництва та формулювання переліку таких об’єктів.

До Переліку включаються житлові будівлі або їх комплекси (у тому числі ті, які мають ознаки самочинного будівництва) (далі – об’єкти будівництва), які одночасно відповідають таким критеріям:

- за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними наслідками (СС3);

- фінансування об’єктів будівництва здійснювалось із використанням залучених коштів фізичних та/або юридичних осіб;

- не прийняті в експлуатацію в установленому законом порядку у строк понад два роки із запланованої дати введення в експлуатацію згідно з договорами, відповідно до яких залучено кошти фізичних та/або юридичних осіб або згідно з проектною документацією, та які залишаються не прийнятими в експлуатацію на дату набрання чинності цією постановою;

- будівельні роботи не ведуться понад два останні роки до моменту набрання чинності цією постановою.

На підставі отриманої інформації формується інвентаризаційна справа щодо кожного об’єкта будівництва.

Передбачається, що Мінрегіон сформує узагальнений Перелік об’єктів житлового будівництва, що не прийняті в експлуатацію відповідно до законодавства, та розмістить його на своєму веб-сайті.

Отримані під час формування Переліку матеріали можуть бути використані Міжвідомчою робочою групою з питань сприяння постраждалим інвесторам у добудові об’єктів незавершеного житлового будівництва під час розробки пропозицій та рекомендацій з питань, що належать до її компетенції.

За матеріалами Property Times