Главная / Газета "Инвестор" / Новости

Звернення ГО «РозУМ» до політичних партій, які беруть участь у виборах до Миколаївської міської ради.

Шановні учасники виборчого процесу!25 жовтня 2020 року відбудуться чергові місцеві вибори, які визначать новий склад міської ради та міського голову. В умовах децентралізації значно посилилась роль органів місцевого самоврядування, від ефективної роботи яких залежить якість життя мешканців міста. З іншого боку, без зворотного зв’язку з громадою, неможливо приймати якісні управлінські рішення.

З метою консолідації зусиль в питаннях реалізації конституційних прав мешканців Миколаєва на місцеве самоврядування та безпосередню діяльність з управління і розвитку території міста, пропонуємо підписати з ГО «РозУМ», як представником громади, меморандум про підвищення ролі громади Миколаєва у розвитку демократичних цінностей (додається).

З повагою,

Голова правління ГО «РозУМ» Мойсол П.Л.

Меморандум

між Громадською організацією «Розумне управління містом»

(ГО «РозУМ») та місцевою організацією

політичної партії ______________________

про підвищення ролі громади Миколаєва

у розвитку демократичних цінностей


м. Миколаїв « » _________2020 р.

Громадська організація «Розумне управління містом» (ГО «РозУМ») в особі голови правління Мойсола Петра Леонідовича, з одного боку, та місцева організація політичної партії __________________ в особі __________________________ з іншого боку, надалі «Сторони», визнаючи те, що здійснюють свою діяльність у спільній сфері – розбудові громадянського суспільства, розвитку місцевого самоврядування та забезпеченні громадян необхідними інструментами для реальної участі у обговоренні та реалізації ініціатив, важливих для життя громади, вдосконаленні політики органів місцевого самоврядування, створенні прозорих та ефективних механізмів прийняття рішень та контролю за їх виконанням і бажаючи розширення співпраці та об’єднання зусиль у досягненні спільного інтересу

уклали цей Меморандум та домовилися про таке:

Метою цього Меморандуму є консолідація зусиль Сторін в питаннях реалізації конституційних прав мешканців Миколаєва на місцеве самоврядування та безпосередню діяльність з управління та розвитку території м. Миколаєва, вплив на процеси формування соціально-економічної політики м. Миколаєва.

Сторони розділяють принципи розумного управління містом, потребу в широкому залученні населення до участі в управлінні та розвитку територіальної громади та беруть на себе взаємні зобов’язання:

— розробити та затвердити нову редакцію Статуту міста Миколаєва, передбачивши розширення повноважень членів громади в управлінні містом, а також, започаткувавши правило, згідно з яким кожен проект розвитку міста, вартість реалізації якого перевищує 50 млн. грн., в обов’язковому порядку проходить громадське обговорення;

— розробити та затвердити Стратегію розвитку м. Миколаєва, та Транспортну стратегію м. Миколаєва (як складову Стратегії), по можливості врахувавши рекомендації, прийняті громадою 18.09.20 на науково-практичній конференції на тему: «Стратегія розвитку м. Миколаєва з урахуванням неконтрольованої трансформації міста корабелів у місто-порт»;

— розробити та ввести в дію нові принципи формування, наповнення та витрачання бюджету міста, згідно з якими:

посилити відповідальність за організацію, контроль, а також своєчасність і повноту наповнення бюджету;
запровадити практику визначення мешканцями міста пріоритетів використання бюджету розвитку;
формувати нові економічні джерела наповнення бюджету;
залучати приватних інвесторів для вирішення питань розвитку міста;

— розробити та ввести в дію відповідні стандарти і механізм громадського контролю з боку мешканців міста за: організацією та проведенням тендерів; якістю виконаних робіт та гарантійним обслуговуванням;

— розробити концепцію взаємовідносин між підприємствами та громадою міста, згідно з якою територія Миколаєва визначатиметься як територія комфортного проживання, а громада в особі міської влади виступатиме замовником створення нових робочих місць та усіляко підтримуватиме і надаватиме допомогу в розвитку малого та середнього бізнесу, який є основою зайнятості населення і наповнення бюджету міста;

— ініціювати внесення змін до Податкового кодексу України про відрахування у місцеві бюджети частини прибутку від діяльності портів;

— ініціювати внесення змін до Земельного законодавства України щодо набуття органами місцевого самоврядування права розривати договори оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення з неефективними орендарями.

Розділяючи спільно з ГО «РозУМ» принципи і задачі нових розумних та ефективних підходів до прийняття управлінських рішень щодо розвитку Миколаєва, політична партія _______________ зобов’язується, в разі входження її представників до складу Миколаївської міської та/або обласної ради, а також в разі обрання кандидата від партії на посаду міського голови, спільно з іншими депутатами відповідної ради, утворити створити та увійти до депутатської групи «Розумне управління містом», та забезпечити виконання предмету Меморандуму.

Зі свого боку, ГО «РозУМ», як інститут громадянського суспільства, що є представником територіальної громади, та об’єднує небайдужих активних мешканців міста з досвідом у різних сферах діяльності, розроблятиме та пропонуватиме міжфракційному об’єднанню «Розумне управління містом» проекти розумних та ефективних рішень, спрямовані на покращення життєдіяльності громади та комфорту проживання її мешканців.

Предметом цього Меморандуму є координація зусиль та спільна діяльність Сторін задля досягнення мети Меморандуму, що здійснюється, зокрема, шляхом підготовки та реалізації спільних заходів та проектів.

Цей Меморандум набирає чинності з дня його підписання Сторонами та укладається строком на один рік. Дія Меморандуму автоматично продовжується на наступний річний термін, якщо жодна зі Сторін не пізніше як за місяць до припинення дії Меморандуму письмово не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити його дію.

Сторони можуть достроково припинити дію цього Меморандуму у будь-який час, письмово повідомивши про це іншу Сторону не пізніше ніж за місяць.

Будь-які зміни і доповнення до цього Меморандуму вносяться тільки за письмовою згодою Сторін і стають його невід’ємною частиною.

Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирішуються Сторонами на дружній основі шляхом проведення консультацій та переговорів.

Меморандум укладено у двох примірниках (по одному примірнику кожній зі Сторін), кожен з яких має однакову юридичну силу.

Голова правління ГО «Розум» Голова місцевої організації

політичної партії _____________

_______________ П.Л. Мойсол ________________