Как законно осуществить реконструкцию квартиры: разъяснения Верховного Суда.

Власність не тільки надає переваги власнику, а й покладає на нього низку обов’язків перед суспільством та державою. Поняття «власність зобов’язує» пов’язане з принципом поєднання інтересів власника та інших осіб обов’язком використовувати власність у своїх інтересах з неухильним обов’язком поважати інтереси всього суспільства.

Про це зазначив Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду, розглянувши адміністративну справу № 826/13788/15 за позовом фізичної особи до Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ України) про визнання дій протиправними, визнання протиправним та скасування припису. У цій справі фізична особа просила скасувати припис відповідача про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності. В обґрунтування позовних вимог фізична особа зазначила, що позивач не є суб’єктом містобудування, оскільки, на його думку, переобладнання квартири, яка належить йому на праві власності, не потребує отримання будь-яких дозвільних документів.

Суди першої та апеляційної інстанцій задовольнили адміністративний позов частково та скасували пункт перший припису, виходячи з того, що припис не містив конкретних вказівок на те, яким саме чином позивачем мають бути усунені порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності. Водночас суди першої та апеляційної інстанцій дійшли до висновку, що порушення позивачем вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності мало місце, оскільки проведені будівельні роботи потребували попереднього отримання дозволу, тому в іншій частині позовних вимог відмовили.

Верховний Суд погодився з такими висновками судів попередніх інстанцій, виходячи, зокрема, з положень статті 41 Конституції України та статті 319 Цивільного кодексу України, які гарантують, що власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд та має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону та відповідають моральним засадам суспільства. Держава не втручається у здійснення власником права власності, але діяльність власника може бути обмежена чи припинена у випадках і в порядку, встановлених законом.

Суд також врахував, що проведені позивачем будівельні роботи з реконструкції шляхом перебудови з влаштуванням окремої вхідної групи за своїм характером належать до тих, для здійснення яких законодавство вимагає попереднього отримання дозволу.

На цій підставі Верховний Суд сформулював правову позицію, відповідно до якої власник квартири, житлового будинку несе юридичну відповідальність, встановлену законом, за проведення у квартирі (будинку) будівельних робіт з реконструкції, перебудови або переобладнання без отримання дозволу на їх здійснення, оскільки без дотримання встановленого порядку такі дії становлять небезпеку для інших мешканців будинку, порушують їх право на безпечні умови життя, створюють загрозу життю та здоров’ю таких осіб.

«Судово-юридична газета».