Николаевский городской голова изменил структуру управления земельных ресурсов.">

Николаевский городской голова изменил структуру управления земельных ресурсов.

Это определено Распоряжением №44р«Про внесення змін до розпорядження міського голови від 03.04.2017 №100р «Про затвердження структури та Положень про структурні підрозділи управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради» зі змінами», которое подписано А. Сенкевичем 24 февраля и обнародовано 27.02.2020 года.

С целью оптимизации и повышения эффективности работы управления земельных ресурсов в его составе создаются подразделения:
- отдел организационного контроля и административно-правового обеспечения (начальник и 3 главных специалиста);
- отдел геоинформационных технологий (начальник и 2 главных специалиста).

Соответственно перераспределены штаты ранее действующих отделов: відділ оформлення правових документів і справляння плати за землю (начальник відділу – 1, головний спеціаліст – 4»; відділ землеустрою (начальник відділу – 1, головний спеціаліст – 3), відділ земельних відносин (начальник відділу – 1, заступник начальника відділу – 1, головний спеціаліст – 4).
Общая численность управления земельных ресурсов – 32 штатных единицы.

Распоряжением утверждены Положения о созданных подразделениях управления земельных ресурсов.

«Завдання відділу геоінформаційних технологій:
забезпечення впровадження, адаптація та організаційно-технічний супровід геоінформаційних систем містобудівного кадастру; участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері інформатизації; інформаційна взаємодія з іншими кадастровими та інформаційними системами; підготовка аналітичних звітів та статистичних відомостей.

Завдання відділу організаційного контролю та адміністративно-правового забезпечення:
адміністративно-правове супроводження діяльності управління; контроль та забезпечення діяльності діловодства в управлінні; приймання та реєстрація вхідної кореспонденції; забезпечення реєстрації та відправлення вихідної кореспонденції управління; реєстрація наказів з питань основної діяльності та доручень начальника управління; здійснення аналітичної та організаційної роботи в сфері кадрового менеджменту; забезпечення організації ведення внутрішнього архіву управління; забезпечення ефективної взаємодії з засобами масової інформації, підтримання діалогових відносин з громадськістю шляхом висвітлення діяльності управління».

Инвестор.