Для устранения законодательных коллизий и пробелов Верховная Рада вносит изменения в Закон Украины «О нотариате».

5 февраля в парламенте принят за основу законопроект №1220 о внесении изменений в Закон Украины «О нотариате» (относительно устранения законодательных коллизий и пробелов).

В пояснительной записке к законопроекту указано:

«Цивільний кодекс України набув чинності ще 2004 року, однак значна частина нормативних актів так і не була приведена у відповідність до Цивільного кодексу. Наприклад, відповідно до статті 1 Закону України «Про нотаріат» вчинення нотаріальних дій за кордоном покладається на консульські установи України, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - на дипломатичні представництва України. В той же час відповідні застереження в інших статтях Закону відсутні: щодо місця їх вчинення, осіб, уповноважених на засвідчення справжності підпису тощо. Не передбачено і право нотаріусів на вчинення державної реєстрації прав, а також неактуальним є перелік відповідних свідоцтв, які сьогодні видають нотаріуси. Недосконалою є процедура визнання фізичної особи живою та визначення ї місця проживання (особливо в частині малолітніх та недієздатних осіб). Ці та деякі інші проблеми в більшості своїй отримали своє вирішення на рівні правозастосовної практики. Однак вказані прогалини та колізії створюють чисельні проблеми: від реалізованих ризиків зловживання правом до прямих порушень закону».

Инвестор.