С 1 января 2020-го в Украине заработает новая автоматическая модель оценки недвижимости.

Верховная Рада 5 декабря приняла в целом закон о ликвидации схем в сфере оценки объектов недвижимости, т.е. «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості та прозорості реалізації майна» (рег. №2047-д).

Представляя документ на пленарном заседании, нардеп Я. Железняк сказал, что к 9 страницам закона предложили 1001 поправку. Из них 116 учтены полностью, частично или по сути.

Уже на заседании также учли поправку А. Гончарука №664, которая предусматривает бесплатный доступ, внесение и проверку информации в Единую базу на безоплатной основе. Его поправку поддержали 330 нардепов. «Раньше было так, что при покупке или продаже недвижимости каждое физическое лицо приносило к нотариусу справку оценки стоимости недвижимости из единой базы. И вот эта справка стоила от 500 до 1800 грн. Сейчас мы отменили этот сбор, который даже в бюджет не шел, а попадал в карманы ловких дельцов. Теперь люди не будут тратить на справку из интернет-базы ни копейки и будут получать ее бесплатно», — заявил Гончаренко.

В тексте законопроекта ко второму чтению указаны изменения:

1) пункт 172.3 в редакції: «Дохід від продажу об'єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта, розрахованої модулем електронного визначення оціночної вартості Єдиної бази даних звітів про оцінку, або не нижче ринкової вартості такого об'єкта, визначеної суб'єктом оціночної діяльності (оцінювачем) відповідно до законодавства, та зазначеної у звіті про оцінку, зареєстрованому в Єдиній базі даних звітів про оцінку;

2) в абзаці дев'ятому підпункту 1 пункту 2 розділу І – «електронне визначення оціночної вартості об’єктів нерухомості та автоматичне формування на запит фізичних і юридичних осіб електронних довідок про оціночну вартість об’єктів нерухомості з автоматичним присвоєнням кожній довідці унікального реєстраційного номера»;

3) у розділі І пункт 2 підпункт 1) абзац тринадцятий – «Єдина база повинна забезпечувати збереження та належний захист всієї інформації щодо об'єктів нерухомості, оціночна вартість яких визначається та перевіряється, можливість доступу до інформації суб’єктів оціночної діяльності (оцінювачів), нотаріусів та контролюючих органів у межах повноважень»;

4) абзац чотирнадцятий підпункт 1 пункт 2 розділу І – «Інформація Єдиної бази про об'єкт нерухомості та його вартість, у тому числі звіти про оцінку, автоматично оприлюднюється на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України в режимі реального часу (крім інформації з обмеженим доступом). До такої інформації забезпечується відкритий, прямий неавторизований доступ з можливістю завантаження у форматі відкритих даних, для цілей цього пункту до інформації з обмеженим доступом не належить інформація про суб'єктів оціночної діяльності (оцінювачів)»;

5) абзац шістнадцять підпункт 1 пункт 2 розділ І – «З метою формування інформаційної основи для визначення оціночної вартості об’єкта нерухомості Фонд державного майна України використовує інформаційні джерела з відкритим доступом та дані про ціни, зазначені в договорах купівлі-продажу об’єктів нерухомості, внесені нотаріусами до Єдиної бази, а також дані про ринкову вартість об'єктів нерухомості, внесені до Єдиної бази на підставі звітів про оцінку;

6) абзац двадцять другий підпункт 1 пункт 2 розділ І – «Реєстрація звіту про оцінку майна з присвоєнням йому унікального реєстраційного номера здійснюється Єдиною базою за умови, що визначена у звіті про оцінку майна ринкова вартість об’єкта нерухомості перебуває в межах допустимого 25 – відсоткового цінового діапазону ринкових цін на співставні об’єкти нерухомості, інформація про які міститься у Єдиній базі. Алгоритми встановлення Єдиною базою співставних об’єктів нерухомості визначаються Фондом державного майна України»;

7) абзац двадцять третій підпункт 1 пункт 2 розділ І – «У разі, якщо визначена у звіті про оцінку майна ринкова вартість об’єкта нерухомості виходить за межі допустимого 25 відсоткового цінового діапазону, Єдина база автоматично відмовляє в реєстрації такого звіту. У такому разі особа, яка використовує звіт про оцінку майна, або суб’єкт оціночної діяльності має право протягом п’яти робочих днів з дня відмови у реєстрації звіту про оцінку звернутися через Єдину базу, або письмово до Фонду державного майна України із заявою про забезпечення рецензування звіту про оцінку відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність». Фонд державного майна України розглядає таку заяву не більше п’яти робочих днів з моменту отримання та приймає відповідне рішення. Зазначене рішення не пізніше наступного робочого дня після його прийняття реєструється Фондом державного майна України в Єдиній базі. Звіт про оцінку майна за результатами рецензування підлягає реєстрації в Єдиній базі із присвоєнням йому унікального реєстраційного номера, за умови прийняття такого рішення»».

В «Прикінцевих та перехідних положеннях» вказано:

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пунктів 2-5 розділу І, які набирають чинності з першого числа місяця, що настає за днем оприлюднення Фондом державного майна України рішення про введення в промислову експлуатацію програмного забезпечення Єдиної бази даних звітів про оцінку, але не пізніше 1 липня 2020 року.

3. Не пізніше 1 лютого 2020 року для цілей застосування пункту 172.3 статті 172 Податкового кодексу України внесення, реєстрація звітів про оцінку та інформації з них, а також перевірка реєстрації звітів про оцінку в Єдиній базі даних звітів про оцінку здійснюються прямо, безперешкодно та безоплатно суб’єктами оціночної діяльності (оцінювачами) та нотаріусами.

4. Фонду державного майна України:

з 31 січня 2020 року відключити всі авторизовані електронні майданчики від Єдиної бази даних звітів про оцінку та забезпечити функціонування Єдиної бази з прямим, безперешкодним та безоплатним внесенням суб’єктами оціночної діяльності (оцінювачами) до Єдиної бази даних звітів про оцінку та інформації з них про вартість об’єктів нерухомого майна, а також безперешкодну та безоплатну перевірку нотаріусами факту реєстрації звітів про вартість об’єктів нерухомого майна в Єдиній базі даних;

з 1 липня 2020 року забезпечити функціонування у складі Єдиної бази даних звітів про оцінку модуля електронного визначення оціночної та/або ринкової вартості, сервісу послуги електронного визначення оціночної вартості та автоматичного формування електронних довідок про оціночну вартість об’єкта нерухомості".

Все нюансы изменений станут известны после подписания закона главой парламента, президентом и опубликования Закона Украины.

Инвестор.