архив: 02.09.2019-30.09.2019

Новации в оценке земель.

Они приняты Верховной Радой 20 сентября Законои «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» (рег. №1059).

Изменения внесены в Закон Украины «Про оцінку земель». В ст. 13, которая определяет обязательное проведение денежной оценки земельных участков, внесены добавления:

- «Експертна грошова оцінка земельних ділянок проводиться у разі застави земельної ділянки державної чи комунальної власності відповідно до закону;

- Грошова оцінка земельних ділянок може проводитися за згодою сторін договору;

- Органам державної влади, органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам, а також особам, які відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, забороняється вимагати подання звіту експертної грошової оцінки земельної ділянки, якщо обов’язковість такої оцінки не встановлена законом».

Инвестор.