архив: 01.04.2019-30.04.2019

В Николаеве стартует пилотный проект по предоставлению доступа к «Реестру территориальной общины города Николаева».

На заседании исполкома горсовета 17 апреля принято решение «Про реалізацію пілотного проекту щодо надання доступу користувачам, що безпосередньо не формують «Реєстр територіальної громади міста Миколаєва», до відомостей реєстру».

Согласно ему с 22 апреля начинается реализация пилотного проекта по предоставлению доступа пользователям, которые непосредственно не формируют «Реестр территориальной громады города Николаева», к ведомостям реестра в департаменте труда и соцзащиты Николаева. Утверждается и Порядок доступа пользователям.

Что это дает?

Ответ дает пункт Порядка доступа пользователям:
«1.7. Користувач у Реєстрі здійснює пошук відомостей про місце проживання/перебування особи. За результатом такого пошуку користувач формує витяг (форма витягу наведена у додатку 3 до цього Порядку) з Реєстру, які засвідчує підписом, скріплює печаткою та долучає до матеріалів справи.
Інформація, отримана з Реєстру, є офіційною та повинна визнаватись усіма посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, закладами, установами, організаціями та об’єднаннями, незалежно від форми власності».
Додаток 3 – «ВИТЯГ з реєстру територіальної громади міста Миколаєва Про зареєстрованих осіб в житловому приміщенні».

Это позволит оформлять субсидии и материальную помощь без подачи пресловутой Справки Формы № 3, которую ранее выдавали ЖЭКи.

Инвестор.