архив: 01.03.2019-30.03.2019

Кабмин расширил перечень строительных работ, которые не требуют документов, дающих право на их выполнение, и по завершению которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию.

Они определены Постановлением Кабмина от 20 марта 2019 г. № 236 «Про внесення змін до переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію».

На сайте правительства сказано, что можно выполнять без получения разрешительных документов:

- переоборудование, перепланировку жилых и нежилых зданий, помещений в них (класс последствий СС1, СС2, СС3)
- переоборудование, перепланировку зданий и инженерных сооружений учреждений исполнения наказаний, следственных изоляторов;
- новое строительство, реконструкция, реставрация, капитальный ремонт объектов военных городков (СС1, СС2)
- строительные работы по тепловой изоляции введенных в эксплуатацию жилых домов (СС1, СС2).

Кабмин постановил:
«Внести до переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 406 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 49, ст. 1527), зміни, що додаються».

ЗМІНИ, що вносяться до переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію

1. Пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Роботи з переобладнання та перепланування жилого будинку і жилого приміщення, а також нежилого будинку, будівлі, споруди, приміщення в них, виконання яких не передбачає втручання в огороджувальні та несучі конструкції та/або інженерні системи загального користування, — щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1), з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками.”.

2. Пункт 2 викласти в такій редакції:
“2. Заміна покрівлі будівель і споруд згідно з будівельними нормами без втручання в несучі конструкції.”.

3. Пункт 3 викласти в такій редакції:
“3. Реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення внутрішніх систем:
опалення, у тому числі що передбачає встановлення або заміну обладнання індивідуальних теплових пунктів, заміна трубопроводів систем опалення, балансування систем опалення, встановлення балансувальних клапанів та/або витратомірів, зміна типу систем опалення з однотрубної на двотрубну та/або з вертикальної на горизонтальну, встановлення та/або заміна опалювальних приладів, обладнання опалювальних приладів автоматичними регуляторами температури в приміщеннях, встановлення та заміна приладів-розподілювачів та іншого обладнання регулювання і обліку теплової енергії;
вентиляції;
водопостачання та водовідведення, у тому числі трубопроводів;
силових та слабкострумових систем, які забезпечують функціонування будівель і споруд.”.

4. У пункті 4 слово “блоків” замінити словом “прорізів”.

5. Пункти 9, 10 і 14 викласти в такій редакції:
“9. Оснащення будівель і споруд приладами для ведення відокремленого обліку теплової енергії, гарячої і холодної води.
10. Роботи з відновлення елементів благоустрою, визначених Законом України “Про благоустрій населених пунктів”, існуючих дитячих та спортивних майданчиків, майданчиків для вигулу домашніх тварин, прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків.”;
“14. Улаштування автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення, систем протипожежного захисту та їх складових, систем внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопроводу, систем блискавкозахисту будівель та споруд, автоматичних установок контролю за вибухонебезпечними концентраціями газу в повітрі.”.

6. Доповнити перелік пунктами 20—23 такого змісту:
“20. Переобладнання та перепланування будівель та інженерних споруд установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та підприємств установ виконання покарань і на прилеглих до них територіях, на яких встановлені режимні вимоги, у тому числі багатофункціональних будинків режимного призначення та для тримання засуджених, зокрема з приміщеннями камерного типу, а також інженерно-технічних засобів охорони.
21. Нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт об’єктів казармено-житлового фонду військових містечок (крім житлових будинків), військових аеродромів, арсеналів, баз та складів, комунальних споруд, інженерних мереж, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1) та середніми (СС2) наслідками і які виконуються безпосередньо на території військових частин (підрозділів), установ та організацій Збройних Сил, Національної гвардії та Служби зовнішньої розвідки під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.
22. Реконструкція або технічне переоснащення електричних мереж напругою не вище 10 кВ (лінії електричних мереж, трансформаторні підстанції, об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури).
23. Роботи з теплової ізоляції введених в експлуатацію житлових будинків (стін, даху, горища, технічного, цокольного, підвального поверхів), що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1) та середніми (СС2) наслідками.”.

7. У примітках до переліку:

1) у пункті 2 слова “відповідно до затвердженої проектної документації, стандартів, норм і правил” виключити;
2) пункт 3 викласти в такій редакції:
“3. Виконання будівельних робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення повинно здійснюватися з дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил та відповідно до розробленої та затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації.”