архив: 01.02.2017-28.02.2017

Получили имущество по наследственному договору - оплатите НДФЛ.

«Щодо оподаткування доходу у вигляді вартості майна, отриманого платником податку – набувачем за спадковим договором», лист ДФС України від 14.02.2017 № 2214/Л/99-99-13-02-03-14.

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), розглянула звернення … щодо оподаткування доходу у вигляді вартості майна, отриманого платником податку – набувачем за спадковим договором, та в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до ст. 1 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.
Поняття та види договору визначено ст. 626 ЦКУ.
За спадковим договором одна сторона (набувач) зобов’язується виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і в разі його смерті набуває право власності на майно відчужувача (ст. 1302 ЦКУ).
Згідно з ст. 1306 ЦКУ предметом спадкового договору може бути майно, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності, а також майно, яке є особистою власністю будь-кого з подружжя.
Спадковим договором може бути встановлено, що в разі смерті одного з подружжя спадщина переходить до другого, а в разі смерті другого з подружжя його майно переходить до набувача за договором.
ПКУ регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні (ст. 1 ПКУ).
Оподаткування доходів фізичних осіб врегульовано розділом ІV ПКУ, відповідно до ст. 162 якого платниками податку є, зокрема, фізична особа – резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.
Згідно з п.п. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 ПКУ дохід з джерелом його походження з України – це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні.
Відповідно до п.п. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 ПКУ об’єктом оподаткування резидента є, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого включаються інші доходи, крім зазначених у ст. 165 ПКУ (п.п. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 ПКУ).
Статтею 167 ПКУ установлено, що ставка податку становить 18 відс. бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) платнику (крім випадків, передбачених у пунктах 167.2 – 167.5 цієї статті).
Разом з цим доходи, визначені ст. 163 ПКУ, є об’єктом оподаткування військовим збором (п.п. 1.2 п. 16 1 підрозділу 10 розділу ХХ Перехідних положень ПКУ).
Ставка військового збору становить 1,5 відс. об’єкта оподаткування, визначеного п.п. 1.2 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень ПКУ (п.п. 1.3 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень ПКУ).

Враховуючи зазначене, дохід у вигляді вартості майна, отриманого платником податку – набувачем за спадковим договором, включається до загального оподатковуваного доходу такого платника та є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором.

Водночас зауважуємо, що кожен конкретний випадок податкових взаємовідносин, у тому числі і тих, про які йдеться у зверненні, потребує детального вивчення документів (матеріалів), зокрема спадкового договору.

Перший заступник Голови С.В. БІЛАН.