архив: 02.01.2017-31.01.2017

Могут ли инспектора труда и органы местного самоуправления проверять соблюдение законодательства о труде и занятости?

Ассоциация городов Украины просит Правительство дать разъяснения относительно полномочий органов местного самоуправления в сфере контроля по труду и занятости.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 №1774-VIII органи місцевого самоврядування набули повноважень з питань державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість. У зв'язку з цим Асоціація міст України просить Кабінет Міністрів України надати роз’яснення щодо застосування деяких норм законодавчих актів.

1. Чи може інспектор праці бути посадовою особою органу місцевого самоврядування?
Відповідно до статті 6 Конвенції Міжнародної організації праці № 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі, ратифікованої Законом України від 08.09.2004 № 1985, персонал інспекції праці складається з державних службовців.
Водночас, термін «державний службовець» мовою оригіналу вживається як «public official», що можна перекласти як «публічна посадова особа». Відповідно до статті 3 Кодексу адміністративного судочинства України публічна служба – діяльність на державних політичних посадах, професійна діяльність суддів, прокурорів, військова служба, альтернативна (невійськова) служба, дипломатична служба, інша державна служба, служба в органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування.
В англійській мові є термін, який означає «державний службовець» – це «civil servant».
Зазначаємо, що у Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції, ратифікованої Законом України від 18.10.2006 № 251, термін «державна посадова особа» (мовою оригіналу «public official») означає, у тому числі, будь-яку іншу особу, яка виконує будь-яку державну функцію, зокрема для державного органу або державного підприємства, або надає будь-яку державну послугу, як це визначається у внутрішньому праві Держави-учасниці і як це застосовується у відповідній галузі правового регулювання цієї Держави-учасниці.

2. Чи може на сьогодні орган місцевого самоврядування проводити планові заходи із здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість?
Відповідно до статті 2 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» до 31 грудня 2017 року встановлено мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
Органами державного нагляду відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» є уповноважені законом центральні органи виконавчої влади, їх територіальні органи, державні колегіальні органи, органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування.

Источник: auc.org.ua