архив: 01.10.2016-31.10.2016

Был СМП «Октябрьск» стал «Стивидорной компанией «Ольвия».

На сайте Мининфраструктуры обнародован приказ от 17 октября 2016 года, подписанный министром В. Омеляном.

Про державне підприємство «Спеціалізований морський порт «Октябрьск»

Відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та «Про управління об’єктами державної власності»,

НАКАЗУЮ:

1. Перейменувати державне підприємство «Спеціалізований морський порт «Октябрьск» (код ЄДРПОУ 19290012) у державне підприємство «Стивідорна компанія «Ольвія».
2. Унести до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зміни, пов’язані з реалізацією пункту 1 цього наказу.
3. Затвердити Статут державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» (далі - Статут), що додається.
4. Директору державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія»:
1) зареєструвати в установленому порядку Статут в органах державної реєстрації відповідно до законодавства України;
2) надати у 10-денний строк після державної реєстрації до Юридичного департаменту, Департаменту управління об’єктами державної власності та Управління кадрової служби Міністерства інфраструктури України належним чином завірені копії Статуту.
5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства інфраструктури України від 07.06.2013 № 369 «Про затвердження нової редакції Статуту державного підприємства «Спеціалізований морський порт «Октябрьск».
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Казначеєву Н.О.

Міністр В. Омелян.