архив: 01.02.2014-28.02.2014

Порядок осуществления строительства индивидуального жилого дома площадью до 300 квадратных метров.

Госпредпринимательства Украины распространило информацию об особенностях сооружения индивидуального (усадебного) жилого, садового, дачного дома площадью до 300 кв. м., хозяйственных зданий, сооружений, гаражей по упрощенной процедуре.

Порядок заповнення документів, необхідних для здійснення будівництва зазначених об’єктів, визначений Законом України від 17.02.2011 № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності».

1. Будівельний паспорт
Для отримання будівельного паспорта замовник звертається до органів Держархбудінспекції із заявою встановленої форми, до якої додаються:
• засвідчена в установленому порядку (нотаріально або органом, що видав документ) копія документа, що засвідчує право власності на земельну ділянку або право користування нею, або договір суперфіцію;
• ескізні наміри забудови;
• проект будівництва (за наявності);
• засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову (у разі наявності кількох співвласників або передачі права використання земельної ділянки за договором суперфіцію).
За заявою замовника в будівельний паспорт можуть вноситися зміни, реалізація яких не перевищує гранично допустимих параметрів.
Надання будівельного паспорта здійснюється на безоплатній основі.
Суб’єкт надання: структурні підрозділи з питань містобудування та архітектури місцевих органів влади.
Зареєстрований будівельний паспорт є підставою для виконання будівельних робіт.

2. Технічні умови
Технічні умови є чинними до завершення будівництва об’єкта незалежно від зміни замовника. Зміни до технічних умов можуть вноситися тільки за згодою замовника.
Вартість: на платній основі.
Суб’єкт надання: суб’єкт господарювання, що є власником інженерної інфраструктури або має відповідну ліцензію на здійснення її експлуатації.

3. Отримання права на виконання будівельних робіт
Замовник будівництва (його уповноважена особа) подає особисто або через дозвільний центр чи надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю за місцезнаходженням об’єкта два примірники повідомлення про початок виконання будівельних робі.
Термін отримання послуги: замовник набуває право на виконання будівельних робіт наступного дня після подання повідомлення.
Вартість: безоплатно.

4. Будівельні роботи
Провадяться підрядним або господарським способом з дотриманням будівельних норм, державних стандартів і правил.

5. Прийняття в експлуатацію
Здійснюється шляхом реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації, до якої включаються характеристики та техніко-економічні показники об’єкта, визначені за результатами технічної інвентаризації.
Технічна інвентаризація закінчених будівництвом об’єктів проводиться з метою визначення їх фактичної площі та об’єму (щодо проектних) для оформлення документів про прийняття в експлуатацію, які в подальшому будуть підставою для включення даних про такі об’єкти до державної статистичної звітності та оформлення права власності на них.
Термін виконання робіт, вартість та порядок оплати визначаються в договорі за домовленістю сторін.
Суб’єкти проведення технічної інвентаризації: суб’єкти господарювання, у складі яких працює один або більше відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури, які пройшли професійну атестацію в Мінрегіоні України та отримали кваліфікаційний сертифікат.
За результатами технічної інвентаризації видається технічний паспорт за встановленою формою.
Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації
Замовник будівництва (його уповноважена особа) подає особисто або через дозвільний центр чи надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю за місцезнаходженням об’єкта два примірники заповненої декларації.
Вартість: безоплатно.

6. Підключення до інженерних мереж
Здійснюється їх власниками (обленерго, міськводоканалами, облгазами тощо) на договірних засадах.
Декларація про прийняття об’єкта в експлуатацію є підставою для укладення договорів про постачання на об’єкт необхідних для його функціонування ресурсів — води, газу, тепла, електроенергії тощо.
Вартість: визначається в договорі за домовленістю сторін.

7. Присвоєння поштової адреси
Документи, що подаються для присвоєння поштової адреси (в одному примірнику):
• заява (у довільній формі);
• завірена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності на земельну ділянку (право користування нею);
• копія правовстановлюючого документа на об’єкт нерухомого майна або декларації про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;
• копія технічного паспорта об’єкта нерухомого майна.
Вартість: безоплатно.
Суб’єкт надання: структурні підрозділи з питань містобудування та архітектури місцевих органів влади.
8. Державна реєстрація прав власності на нерухоме майно
Офіційне визнання й підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Документи, що подаються для реєстрації прав власності на нерухоме майно:
• заява про державну реєстрацію;
• для юридичних осіб: відомість про державну реєстрацію, свідоцтво про державну реєстрацію, статут, витяг з ЄДРПОУ (нотаріально засвідчені);
для фізичних осіб: копія паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податку;
• копія документа, що засвідчує право власності на земельну ділянку чи право користування нею;
• копія технічного паспорта на об’єкт нерухомого майна;
• декларація про готовність об’єкта до експлуатації;
• документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна поштової адреси;
• документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав та сплату державного мита.
Вартість: державне мито в розмірі 120 грн.
Суб’єкт надання: Державна реєстраційна служба України.

Полностью ознакомиться с методическим пособием «Что необходимо знать о процедурах в строительстве» можно по ссылке http://www.dkrp.gov.ua/info/3096